Bezpečnosť na cestách

V dňoch 07. a 08. 07. 2015 sme sa v spolupráci s ODI PZ SR Poprad a Kežmarok zúčastnili akcie, ktorá bola zameraná na kontrolu lekárničiek a správne poskytnutie prvej pomoci.

V dňoch 07. a 08. 07. 2015 sme sa v spolupráci s ODI PZ SR Poprad a Kežmarok zúčastnili akcie, ktorá bola zameraná na kontrolu lekárničiek a správne poskytnutie prvej pomoci. Napriek tomu, že výučba prvej pomoci v autoškolách je už niekoľko rokov povinná, stále sa stretávame s veľkým množstvom vodičov, ktorí ju neovládajú. S negatívnym postojom zo strany vodičov sme sa stretli aj pri samotnej kontrole lekárničiek. Niektorí vodiči ju nepovažujú za potrebnú, čo argumentujú s tým, že oni by prvú pomoc neposkytli. Oproti minulému roku sme zaznamenali aj nárast vodičov, ktorí odmietli resuscitáciu na figuríne.