Bezpríspevkové darcovstvo krvi

http://poprad.redcross.sk/ocenenie_2017

"Niekedy stačí málo, aby fungovali naozaj veľké veci"

22. novembra 2017 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi z popradského a kežmarského okresu. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili zástupcovia Slovenského Červeného kríža, územný spolok Poprad, Mesta Poprad, Národnej transfúznej stanice Poprad a zástupcovia pozvaných miest a obcí.

"Niekedy stačí málo, aby fungovali naozaj veľké veci"

22. novembra 2017 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi z popradského a kežmarského okresu. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili zástupcovia Slovenského Červeného kríža, územný spolok Poprad, Národnej transfúznej stanice SR, pracovisko Poprad, Mesta Poprad a zástupcovia pozvaných miest a obcí.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Rozhodnutie našich darcov darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Darovanie krvi je jednou z humánnych činností Slovenského Červeného kríža. Zdraví darcovia, ktorí sa dajú na túto cestu pomoci sú pre nás hrdinami, ktorých si vážime, a preto pre nich každoročne usporadúvame slávnostný ceremoniál odovzdávania plakiet. I tento rok sme našich darcov ocenili plaketami, darčekmi a pripravili sme pre nich umelecký program spojený so slávnostným rautom. Za profesionálnu prípravu studených a teplých bufetov sme vďační práve Súkromnej strednej odbornej škole Poprad – Veľká.

Tento rok bolo na odovzdávaní plakiet pozvaných:

  • 271 bronzových darcov
  • 106 strieborných darcov
  • 38 zlatých darcov
  • 6 diamantových darcov
  • 1 darca bol ocenený MUDr. Kňazovického medialou

Celkovo bolo v okresoch Poprad a Kežmarok ocenených spolu 423 darcov. Sme Vám vďační, že je Vás už toľko a budeme sa snažiť, aby nás bolo čím ďalej viac.

Vedeli ste, že ….

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.