Evička nám ochorela

Dňa 03. 06. 2015 sme sa poslednýkrát stretli s deťmi v rámci zdravotno-výchovnej súťaže „Evička nám ochorela“.

Dňa 03. 06. 2015 sme sa poslednýkrát stretli s deťmi v rámci zdravotno-výchovnej súťaže „Evička nám ochorela“. Tento rok sme navštívili našich najmenších v týchto materských školách – MŠ Možiarská v Kežmarku, MŠ Mierová vo Svite, MŠ Spišské Bystré a MŠ Okružná v Poprade. Súťaže sa celkom zúčastnilo 102 detí, ktoré obdŕžali vecné ceny a sladkú odmenu. Touto cestou chceme poďakovať pani učiteľkám za ich skvelú organizáciu, ale aj spoločnosti SIKO kúpeľne z Popradu, ktorá vecnými darmi podporila súťaž v Spišskom Bystrom, Poprade a vo Svite.