Evička nám ochorela, MŠ Možiarská

Cieľom projektu je formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb. Zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Cieľom projektu je formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb. Zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci. Rozvíjať aktívny záujem o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie. Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. V rámci neho sa  učiteľky materskej školy snažia hravou formou upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, možnosti prevencie a na prvú pomoc pri drobných zraneniach. U detí sa odbúrava strach a panika z krvi, drobných poranení a chorôb. Deti sú adekvátne k svojmu veku pripravované na zvládnutie každodenných situácií ohrozujúcich ich zdravie.