Evička nám ochorela ,,MŠ Možiarska Kežmarok

Dňa 28.04.2016 sa v MŠ Možiarska Kežmarok konal 17.ročník celookresnej zdravotníckej súťaže s názvom ,, Evička nám ochorela ".

Dňa 28.04.2016 sa v MŠ Možiarska Kežmarok konal 17.ročník celookresnej zdravotníckej súťaže s názvom ,, Evička nám ochorela ". Deti z rôznych materských škôl súťažili v rozmanitých disciplínach a jednou z nich bolo aj poskytovanie prvej pomoci. Okrem názornej ukážky na cvičných figurínach sa deti museli popasovať so základnými otázkami o vedomostiach, ktoré sa naučili o prvej pomoci počas celého roka.