Evička nám ochorela

Projekt, ktorého cieľom je  jednoduchým spôsobom naznačiť, ako deťom sprostredkovať základy zdravotného uvedomenia.

Projekt, ktorého cieľom je  jednoduchým spôsobom naznačiť, ako deťom sprostredkovať základy zdravotného uvedomenia. Naučiť deti spôsobom primeraným veku, čo je to zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc. S malými zdravotníkmi sa najbližšie stretneme dňa 23. 04. 2015 v Kežmarku, 26. 05. 2015 v Spišskom Bystrom a 28. 05. 2015 v Poprade.