Ferka bolí bruško

Od 22.10.2018 – 25.10.2018 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad realizoval v Materskej škole na ulici Mládeže v Poprade výherný projekt pod názvom ,,Ferka bolí bruško". Deti z Materskej školy sa formou ekukačných hier naučili spoznávať telo imaginárneho kamaráta Ferka a zároveň pomenovať všetky orgány, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele. Deťom sme predstavili aj lekárske kufríky a naučili ich, čo sa nachádza v lekárničke.  Deťom sa hra na lekára veľmi páčila a zároveň sa tešíme na naše ďalšie stretnutie. 

Zdroj: https://msmladeze.webnode.sk/fotogaleria/zdravotnici/#!

Od 22.10.2018 – 25.10.2018 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad realizoval v Materskej škole na ulici Mládeže v Poprade výherný projekt pod názvom ,,Ferka bolí bruško". Deti z Materskej školy sa formou ekukačných hier naučili spoznávať telo imaginárneho kamaráta Ferka a zároveň pomenovať všetky orgány, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele. Deťom sme predstavili aj lekárske kufríky a naučili ich, čo sa nachádza v lekárničke.  Deťom sa hra na lekára veľmi páčila a zároveň sa tešíme na naše ďalšie stretnutie. 

Zdroj: https://msmladeze.webnode.sk/fotogaleria/zdravotnici/#!