Hodina deťom – v uliciach 28. novembra 2014 (piatok)

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 ajednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

Hodina deťom – v uliciach 28. novembra 2014 (piatok)

 

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 ajednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

 

Cieľom je iniciovanie a podpora trvalých a pozitívnych zmien v živote detí, ako aj  mladých ľudí na Slovensku a i prostredníctvom Hodiny deťom pomôcť tým, ktorí pomoc chcú a ktorí pomoc potrebujú.

 

Ak stretnete na ulici dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža Poprad, vhoďte ľubovoľný príspevok a pripnite si odznačik s Hugom, aby sme spoločne deklarovali, že sú pre nás deti dôležité.

 

Umožnite vstup dobrovoľníkov do priestorov Vašej firmy, obchodného centra, či organizácie.

 

Ďakujeme