Kežmarský záchranár

Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia každoročne pripravuje súťaž pre žiakov základných škôl okresu Kežmarok pod názvom „Kežmarský záchranár“.

Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia každoročne pripravuje súťaž pre žiakov základných škôl okresu Kežmarok pod názvom „Kežmarský záchranár“.

Súťaž prebieha v prostredí areálu ZŠ Nižná brána Kežmarok a jej poslaním je nadviazať na súťaž „Mladý záchranár CO“ a tak napomôcť v jej dočasnom pokračovaní v nadväznosti na učivo „Ochrana človeka a prírody“.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad poskytuje na tento súťaži zdravotnícke zabezpečenie (maskovanie jednotlivých poranení a hodnotenie súťažiacich na stanovišti).