Kognitívny tréning

Dňa 27. 04. 2016 si Slovenský Červený kríž v Poprade pripravil pre našich seniorov kognitívne úlohy s cieľom precvičenia si pamäte.

Dňa 27. 04. 2016 si Slovenský Červený kríž v Poprade pripravil pre našich seniorov kognitívne úlohy s cieľom precvičenia si pamäte.