Komunitný festival vo Svite

V meste Svit sa v máji 2016 uskutočnil II. komunitný festival. Cieľom festivalu bolo poskytnúť komunitám pôsobiacim na území mesta Svit a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú ich členov,  miesto kde sa ľudia môžu dozvedieť o tom čo robia iní a spolu oživiť verejný priestor. Je to festival, kde si komunity tvoria program, ktorým prezentujú svoju činnosť tak, aby zaujali aj ďalších občanov.

V meste Svit sa v máji 2016 uskutočnil II. komunitný festival. Cieľom festivalu bolo poskytnúť komunitám pôsobiacim na území mesta Svit a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú ich členov,  miesto kde sa ľudia môžu dozvedieť o tom čo robia iní a spolu oživiť verejný priestor. Je to festival, kde si komunity tvoria program, ktorým prezentujú svoju činnosť tak, aby zaujali aj ďalších občanov.

A MS SČK sa pozornosť okoloidúcich podarila. Aktivity v altánku boli zamerané nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Za pomoci mládeže SČK Poprad,  žiačok zdravotníckej hliadky zo ZŠ, Mierová Svit a členiek MS SČK Svit prítomní sa pokúšali na resustitačnej figuríne dýchanie z úst do úst, ošetrovanie poranení na tele, deti vo workschope pracovali s rôznymi puzzle, skladačkami, ošetrovali poranenú bábiku, vypĺňali pracovné listy zamerané na zdravotnícku výchovu, zdravú výživu a prvú pomoc.

Myslím, že všetci sa pozabávali a zároveň dostali aj odvahu na naše aktivity.