Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizuje akreditovaný kurz opatrovania pre všetkých ľudí, ktorí si hľadajú prácu v oblasti opatrovania.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizuje akreditovaný kurz opatrovania pre všetkých ľudí, ktorí si hľadajú prácu v oblasti opatrovania.