„Lienka pomoci“

Aj tohto roku sa zúčastníme zbierky „Lienka pomoci“, ktorú organizuje  Nadácia Socia.