Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka XXVII.ročník 2019

Slovenský Červený kríž Vás pozýva na celoslovenskú súťaž dobrovoľných záchrancov v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, XXVII. ročník 21. -22. jún 2019 Poprad Samotná súťaž začne v sobotu 22. júna o 8:00 hod. ráno. Jednotlivé stanovištia budú rozmiestnené v širšom centre mesta Poprad. Príďte sa pozrieť a naučte sa poskytovať prvú pomoc so Slovenským Červeným krížom. Memoriál je venovaný pamiatke obetavého lekára – záchranára, ktorý si uvedomoval dôležitosť výučby prvej pomoci u laickej verejnosti a aktívne spolupracoval so Slovenským Červeným krížom. Cieľom súťaže je preveriť teoretické aj praktické vedomosti družstiev, ich pripravenosť na krízové situácie a podporiť ich vo vzdelávaní v tejto oblasti. Súťaž a jej súťažiaci každoročne potvrdzujú rozhodnutie MUDr. Harineka naučiť prvú pomoc každého, kto má záujem. Veď poskytnúť prvú pomoc sa dokáže naučiť každý.

Slovenský Červený kríž Vás pozýva na celoslovenskú súťaž dobrovoľných záchrancov v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, XXVII. ročník 21. -22. jún 2019 Poprad Samotná súťaž začne v sobotu 22. júna o 8:00 hod. ráno. Jednotlivé stanovištia budú rozmiestnené v širšom centre mesta Poprad. Príďte sa pozrieť a naučte sa poskytovať prvú pomoc so Slovenským Červeným krížom. Memoriál je venovaný pamiatke obetavého lekára – záchranára, ktorý si uvedomoval dôležitosť výučby prvej pomoci u laickej verejnosti a aktívne spolupracoval so Slovenským Červeným krížom. Cieľom súťaže je preveriť teoretické aj praktické vedomosti družstiev, ich pripravenosť na krízové situácie a podporiť ich vo vzdelávaní v tejto oblasti. Súťaž a jej súťažiaci každoročne potvrdzujú rozhodnutie MUDr. Harineka naučiť prvú pomoc každého, kto má záujem. Veď poskytnúť prvú pomoc sa dokáže naučiť každý.