Mikulášska kvapka krvi Svit

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“. V čase medzi 09:00 hod. a 12:00 hod. sa pre darovanie vzácnej tekutiny odhodlalo 25 darcov, ktorým srdečne ďakujeme. Rovnako ďakujeme zástupcom Národnej transfúznej služby a Miestnemu spolku Slovenského Červeného Kríža vo Svite.

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“. V čase medzi 09:00 hod. a 12:00 hod. sa pre darovanie vzácnej tekutiny odhodlalo 25 darcov, ktorým srdečne ďakujeme. Rovnako ďakujeme zástupcom Národnej transfúznej služby a Miestnemu spolku Slovenského Červeného Kríža vo Svite.