Mobilné odbery NTS Poprad

30.09.2014, Business Center Poprad – CFH, Karpatská 3256/15, Poprad , od 08:00 do 12:00 

05.10.2014, Obecný úrad, Michalská 394, Spišské Bystré , od 08:00 do 11:00 

07.10.2014, Hasičská zbrojnica, Štúrová 631/31, Batizovce , od 11:00 do 15:00 

09.10.2014, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad , od 08:00 do 12:00 

13.10.2014, Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad , od 08:00 do 12:00 

14.10.2014, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, od 08:00 do 12:00 

16.10.2014, Základná škola, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, od 09:00 do 12:00 

17.10.2014, Vojenský útvar, Šafariková 109, Rožňava, od 07:00 do 12:00 

19.10.2014, Kultúrny dom, HLavná 56, Hozelec, od 09:00 do 12:00 

21.10.2014, Základná škola s materskou školou, Vikartovce 138/6, Vikartovce, od 08:00 do 11:30 

23.10.2014, Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, od 07:00 do 14:00 

28.10.2014, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, od 08:00 do 12:00 

Ak máte záujem zorganizovať mobilný odber krvi, kontaktujte nás

30.09.2014Business Center Poprad – CFH, Karpatská 3256/15, Poprad, od 08:00 do 12:00