Nákaza 2014

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia pripravil v zmysle „Ročného plánu Okresného úradu Poprad, odboru krízového riadenia na rok 2014“ praktické cvičenie „Nákaza 2014“ a Súťaž jednotiek zdravotníckej pomoci.

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia pripravil v zmysle „Ročného plánu Okresného úradu Poprad, odboru krízového riadenia na rok 2014“ praktické cvičenie „Nákaza 2014“ a Súťaž jednotiek zdravotníckej pomoci.

Jedným zo spoluorganizátorov je i Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, ktorý sa na tejto súťaži podieľa prípravou testu z poskytovania prvej pomoci, krátkou prednáškov priamo na mieste súťaže, zostavenie jednotlivých poranení, ako aj ich hodnotenie.