Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2018

28. novembra 2018 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi, kde bolo ocenených 473 darcov. Bronzovou Janského plaketou bolo ocenených 281 darcov, Striebornou Janského plaketou 133 darcov, Zlatou Janského plaketou 47 darcov a Diamantovou Janského plaketou 12 darcov. Na slávnostné oceňovanie prišli aj zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.

28. novembra 2018 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi, kde bolo ocenených 473 darcov. Bronzovou Janského plaketou bolo ocenených 281 darcov, Striebornou Janského plaketou 133 darcov, Zlatou Janského plaketou 47 darcov a Diamantovou Janského plaketou 12 darcov. Na slávnostné oceňovanie prišli aj zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.