Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2019

28. novembra 2019 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi, kde bolo ocenených 479 darcov. Bronzovou Janského plaketou bolo ocenených 270 darcov, Striebornou Janského plaketou 148 darcov, Zlatou Janského plaketou 51 darcov, Diamantovou Janského plaketou 8 darcov a Medailou MUDr. Jána Kňazovického 2 darcovia. Na slávnostné oceňovanie prišli aj zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.

28. novembra 2019 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi, kde bolo ocenených 479 darcov. Bronzovou Janského plaketou bolo ocenených 270 darcov, Striebornou Janského plaketou 148 darcov, Zlatou Janského plaketou 51 darcov, Diamantovou Janského plaketou 8 darcov a Medailou MUDr. Jána Kňazovického 2 darcovia. Na slávnostné oceňovanie prišli aj zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.