Oceňovanie dobrovoľníkov Slovenského Červeného Kríža 2018

Dňa 30. 05. 2018 sa na Mestskom úrade v Poprade konalo oceňovanie našich dlhoročných dobrovoľníkov a členov miestnych spolkov pri príležistosi osláv Svetového dňa Červeného kríža. Medzi ocenenými boli osoby, ktoré sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 33, z toho 24 osôb dostalo poďakovania, 8 osôb vyznamenie II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu a 1 osoba bola ocenená Medailou Červeného kríža.

Dňa 30. 05. 2018 sa na Mestskom úrade v Poprade konalo oceňovanie našich dlhoročných dobrovoľníkov a členov miestnych spolkov pri príležistosi osláv Svetového dňa Červeného kríža. Medzi ocenenými boli osoby, ktoré sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 33, z toho 24 osôb dostalo poďakovania, 8 osôb vyznamenie II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu a 1 osoba bola ocenená Medailou Červeného kríža.