Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO Poprad

Dňa 05. 05. 2016 sa Mládež Slovenského Červeného kríža v Poprade zúčastnili okresného kola mladých záchranárov v škole prírode Detský raj Tatranská Lesná, kde pôsobili ako rozhodcovia v zdravotnej príprave.

Dňa 05. 05. 2016 sa Mládež Slovenského Červeného kríža v Poprade zúčastnili okresného kola mladých záchranárov v škole prírode Detský raj Tatranská Lesná, kde pôsobili ako rozhodcovia v zdravotnej príprave.