Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Bratislave

Pri príležitosti osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Slovenský Červený kríž 4. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenil dobrovoľníkov a podporovateľov Slovenského Červeného kríža.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Slovenský Červený kríž 4. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenil 27 dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a podporovateľov Slovenského Červeného kríža. Medzi nimi bola aj naša členka Eva Rothova.