Podeľte sa s nami o Vaše 2 % a pomôžte nám pomáhať.

Možno sa Vám zdá, že 2 % z Vášho platu je málo, že to nikoho z biedy nevytrhne. No sú medzi nami ľudia, ktorým tieto Vaše 2 % pomôžu a budú Vám za ne veľmi vďační. Vďaka Vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú. Vďaka Vašim 2 % môžeme zmierniť utrpenie trpiacim.

Možno sa Vám zdá, že 2 % z Vášho platu je málo, že to nikoho z biedy nevytrhne. No sú medzi nami ľudia, ktorým tieto Vaše 2 % pomôžu a budú Vám za ne veľmi vďační. Vďaka Vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú. Vďaka Vašim 2 % môžeme zmierniť utrpenie trpiacim.
Aj vďaka darom od ľudí ako ste Vy, sme mohli prevádzkovať zariadenie opatrovateľskej služby, jedáleň pre seniorov a rozvoz stravy pre seniorov do domácnosti.. Vďaka vašej štedrosti zabezpečujeme rozvoz jedál pre seniorov. 
Podeľte sa s nami o Vaše 2 % a pomôžte nám pomáhať.
 
ĎAKUJEME. 
 
Informácie k poukázaniu zaplatenej dane z príjmu pre právnické osoby: 
Slovenský Červený kríž 
Územný spolok Poprad
Karpatská 7
058 01  Poprad    
 
IČO: 00416223
Právna forma: Slovenský Červený kríž* 
 
Slovenský Červený kríž má výnimočné postavenie ako neštátna právnická osoba zriadená vlastným zákonom 460/2007 Z. z.