Pomáhame potravinami

II. ročník charitatívneho projektu Pomáhame potravinami bol pre náš územný spolok veľmi úspešný. V piatok 23. októbra 2015 naši dobrovoľníci v Kauflande v Poprade a v Kežmarku vyzbierali spolu 2 485 kusov potravín od 788 darcov.

II. ročník charitatívneho projektu Pomáhame potravinami bol pre náš územný spolok veľmi úspešný. V piatok 23. októbra 2015 naši dobrovoľníci v Kauflande v Poprade a v Kežmarku vyzbierali spolu 2 485 kusov potravín od 788 darcov. Z uvedených potravín naši pracovníci vytvorili 75 balíkov, ktoré boli do 10 dní od zbierky rozvezené rodinám v hmotnej núdzi z okresov Kežmarok a Poprad.

Zaujímavosťou je, že zbierka v pôsobnosti nášho územného spolku odštartovala aj súťaž o čo najväčšie množstvo vyzbieraných potravín. Dobrovoľníci v Kežmarku a v Poprade si počas dňa pravidelne telefonovali a zisťovali, kto má koľko potravín vyzbierané. A čo myslíte, ako to dopadlo?

.

.

.

Kežmarok vyhral o celých 431 ks potravín. (Poprad bol možno trošku v nevýhode, pretože deň pred zbierkou bolo v Poprade otvorené nové nákupné centrum). 

 

Všetkým darcom, ktorí s láskou darovali potraviny pre rodiny, ktoré potrebovali našu pomoc, dobrovoľníkom z radov mládeže SČK, študentom Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Kežmarku,  členom miestneho spolku SČK z Kežmarku a z Ľubice za pomoc pri organizovaní potravinovej zbierky ĎAKUJEME.