Previerky vodičov na cestách 2016

V dňoch 09. 08. – 10. 08. 2016 sa konalo v mestách Levoča, Svit a Kežmarok akcia zameraná na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

V dňoch 09. 08. – 10. 08. 2016 sa konalo v mestách Levoča, Svit a Kežmarok akcia zameraná na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike. Kontroly boli prevažne zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou a na kontrolu obsahu autolekárničiek. Celkový počet preverených vodičov v okrese Poprad bolo 55.Správne podali prvú pomoc: 24 vodiči, nesprávne: 25 vodičov a odmietli: 6 vodiči. Správne vybavenú a kompletnú lekárničku malo: 38 vodičov, nekompletné lekárničky mali: 2 vodiči, nepoužitelné lekárničky mali: 13 vodiči a chýbajúce lekárničky boli zaznamenané u 2 vodičov. Kontroly prebiehali v čase od 10:00 do 12:00.