Projekt Ferka bolí bruško

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad sa zapojil do grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". Je to program, prostredníctvom ktorého Tesco podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám a rozdelilo takmer 170 000 €  celkom 231 organizáciám po celom Slovensku. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne je nasledovná: 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600 EUR a 3. miesto 300 EUR. O poradí víťazov rozhodli zákazníci, ktorí hlasovali v obchodoch Tesco.

S radosťou oznamujeme, že náš projekt „Ferka Bolí bruško“,  vďaka podpore zákazníkov obchodov Tesco, zvíťazil a Slovenský Červený kríž Poprad získal finančné prostriedky na jeho realizáciu vo výške 600 EUR. Projekt "Ferka bolí bruško" je zameraný na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci a spoznávanie ľudského tela pomocou interaktívnych bábik, ktoré sa pomocou náučnych hier a techník naučia spoznávať orgány a funkcie orgánov v ľudskom tele. Primárnym cieľom je teda spoznávanie ľudského tela a zároveň učíme deti povedať čo ich bolí aby pri lekárskom ošetrení vedeli zároveň povedať aký majú problém. Sekundárnym cieľom je naučiť deti čo sa nachádza v lekárničke. Deti tak pri návšteve lekára nemusia mať tzv. syndróm bieleho plášťa. 

Ďakujeme Nadácii Tesco a všetkým ľuďom, ktorí podporili náš projekt svojím hlasom.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad sa zapojil do grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". Je to program, prostredníctvom ktorého Tesco podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám a rozdelilo takmer 170 000 €  celkom 231 organizáciám po celom Slovensku. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne je nasledovná: 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600 EUR a 3. miesto 300 EUR. O poradí víťazov rozhodli zákazníci, ktorí hlasovali v obchodoch Tesco.

S radosťou oznamujeme, že náš projekt „Ferka Bolí bruško“,  vďaka podpore zákazníkov obchodov Tesco, zvíťazil a Slovenský Červený kríž Poprad získal finančné prostriedky na jeho realizáciu vo výške 600 EUR. Projekt "Ferka bolí bruško" je zameraný na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci a spoznávanie ľudského tela pomocou interaktívnych bábik, ktoré sa pomocou náučnych hier a techník naučia spoznávať orgány a funkcie orgánov v ľudskom tele. Primárnym cieľom je teda spoznávanie ľudského tela a zároveň učíme deti povedať čo ich bolí aby pri lekárskom ošetrení vedeli zároveň povedať aký majú problém. Sekundárnym cieľom je naučiť deti čo sa nachádza v lekárničke. Deti tak pri návšteve lekára nemusia mať tzv. syndróm bieleho plášťa. 

Ďakujeme Nadácii Tesco a všetkým ľuďom, ktorí podporili náš projekt svojím hlasom.