PRVÁ POMOC NA SLOVENSKÝCH CESTÁCH, VIEME JU V PRÍPADE POTREBY POSKYTNÚŤ?

Prvá pomoc na cestách. Viete ju v prípade potreby poskytnúť? Tento týždeň budú naši dobrovoľníci na slovenských cestách pomáhať, ale aj preverovať vodičov z praktických zručností a vedomostí v poskytovaní prvej pomoci. Ak hovoríme o prioritách v poskytovaní prvej pomoci, hovoríme o: ochote pomôcť, vlastnej bezpečnosti pri jej poskytovaní, správnom vyhodnotení situácie, rozvážnej komunikácii so záchrannými zložkami na telefonickej linke 112. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke:
http://poprad.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci_8h

Prvá pomoc na cestách. Viete ju v prípade potreby poskytnúť? Tento týždeň budú naši dobrovoľníci na slovenských cestách pomáhať, ale aj preverovať vodičov z praktických zručností a vedomostí v poskytovaní prvej pomoci. Ak hovoríme o prioritách v poskytovaní prvej pomoci, hovoríme o: ochote pomôcť, vlastnej bezpečnosti pri jej poskytovaní, správnom vyhodnotení situácie, rozvážnej komunikácii so záchrannými zložkami na telefonickej linke 112. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke:
http://poprad.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci_8h