Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

3.decembra 2014 sa o 15.00 hod. uskutočí v reštaurácii Aréna v Poprade slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakiet bezpríspevkovým darcom krvi.

3.decembra 2014 sa o 15.00 hod. uskutočí v reštaurácii Aréna v Poprade slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakiet bezpríspevkovým darcom krvi. Na slávnostné oceňovanie boli prizvaní aj zástupcovia Mesta Poprad, zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.