Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2016

23. novembra 2016 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Poprad, zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.

23. novembra 2016 o 15:00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Poprade slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Poprad, zástupcovia NTS Poprad a zástupcovia miest a obcí.

Počet oceňovaných:

Bronzová Janského plaketa – 266 oceňovaných

Strieborná Janského plaketa – 101 oceňovaných

Zlatá Janského plaketa – 38 oceňovaných

Diamantová Janského plaketa – 8 oceňovaných

Medaila MUDr. Kňazovického – 3 oceňovaní