Snem 2017

Dňa 03. 05. 2017 sa na Mestskom úrade v Poprade konal Snem Slovenského Červeného kríža Poprad, ktorý bol spojený s oceňovaním našich dlhoročných dobrovoľníkov, mládežníkov a členov miestnych spolkov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 24 osôb, z toho 17 osôb dostali poďakovania a 7 osôb vyznamenia II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu.

Dňa 03. 05. 2017 sa na Mestskom úrade v Poprade konal Snem Slovenského Červeného kríža Poprad, ktorý bol spojený s oceňovaním našich dlhoročných dobrovoľníkov, mládežníkov a členov miestnych spolkov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 24 osôb, z toho 17 osôb dostali poďakovania a 7 osôb vyznamenia II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu.