Šťastný nový rok 2017

Veľa úspechov v novom roku 2017 Vám praje Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad. 

Ďakujeme, že ste aj v roku 2016 stáli pri nás a pomáhali nám pomáhať. Prajeme Vám veľa úspechov v novom roku 2017.