Študenská kvapka krvi 2018 – Gymnázium Kukučínová Poprad

22.10.2018 sa v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2018 uskutočnil v priestoroch Gymnázia na ulici Kukučínovej v Poprade mobilný odber krvi. Zdroj: https://gpuk.edupage.org/album/?#photos:album:313

22.10.2018 sa v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2018 uskutočnil v priestoroch Gymnázia na ulici Kukučínovej v Poprade mobilný odber krvi. Zdroj: https://gpuk.edupage.org/album/?#photos:album:313