Študentská kvapka krvi 2018 – Gymnázium D. Tatarku Poprad

13.11.2018 sa v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2018 uskutočnil v priestoroch Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade mobilný odber krvi. Zdroj: https://ssdtpp4gym.edupage.org/blog/?bid=blog5&aid=4

13.11.2018 sa v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2018 uskutočnil v priestoroch Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade mobilný odber krvi. Zdroj: https://ssdtpp4gym.edupage.org/blog/?bid=blog5&aid=4