Súťaž DMZ a DPP 2017

Dňa 02. 05. 2017 Slovenský Červený kríž realizoval súťaž mladých záchranárov v Aréne Poprad. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Poprad, Kežmarok a Svit, kde si zmerali sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné disciplíny, kde sa otestovali o znalostiach o Slovenskom Červenom kríži, aj všeobecných zdravotníckych vedomostiach.

Dňa 02. 05. 2017 Slovenský Červený kríž realizoval súťaž mladých záchranárov v Aréne Poprad. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Poprad, Kežmarok a Svit, kde si zmerali sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné disciplíny, kde sa otestovali o znalostiach o Slovenskom Červenom kríži, aj všeobecných zdravotníckych vedomostiach.  

Výsledky súťaže: DMZ I. stupeň

1.miesto – ZŠ – Grundschule, Hradné nám. 38, Kežmarok

2. miesto – ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá

3. miesto – ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica

DMZ II. stupeň

1. miesto – ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

2. miesto – ZŠ s MŠ Vikartovce

3. miesto – ZŠ Lendak, Školská 535/5, Lendak

DPP

1. miesto – Spojená škola Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

2. miesto – Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves – B

3. miesto – Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves – A