Súťaž DMZ a DPP 2018

Dňa 17.04.2018 Slovenský Červený kríž realizoval v Aréne Poprad súťaž mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Poprad a Kežmarok, kde si zmerali sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné disciplíny, kde si otestovali svoje znalosti o Slovenskom Červenom kríži, aj všeobecné zdravotnícke vedomosti.

Dňa 17.04.2018 Slovenský Červený kríž realizoval v Aréne Poprad súťaž mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Poprad a Kežmarok, kde si zmerali sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné disciplíny, kde si otestovali svoje znalosti o Slovenskom Červenom kríži, aj všeobecné zdravotnícke vedomosti.

Výsledky súťaže: DMZ I. stupeň

1.miesto – ZŠ Ľubica, Školská 1, Ľubica

2. miesto – ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

3. miesto – ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica

DMZ II. stupeň

1. miesto – Spojená škola, Štúrova 131, Spišská Stará Ves – A

2. miesto – ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

3. miesto – ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

DPP

1. miesto – Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves – B

2. miesto – Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

3. miesto – Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad