Súťaž DPP a DMZ

Dňa 05.05.2016 Slovenský Červený kríž realizoval súťaž mladých záchranárov v Aréne Poprad

Dňa 05.05.2016 Slovenský Červený kríž realizoval súťaž mladých záchranárov v Aréne Poprad. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Poprad, Kežmarok, kde si zmerali sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné disciplíny, kde sa otestovali o znalostiach o Slovenskom Červenom kríži, aj všeobecných zdravotníckych vedomostiach.