Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 22. 04. 2015 sme sa opäť stretli s našimi mladými zdravotníkmi vo viacúčelovej hale Aréna Poprad, kde sme si overili ich vedomosti z poskytovania prvej pomoci na realisticky znázornených poraneniach.

Dňa 22. 04. 2015 sme sa opäť stretli s našimi mladými zdravotníkmi vo viacúčelovej hale Aréna Poprad, kde sme si overili ich vedomosti z poskytovania prvej pomoci na realisticky znázornených poraneniach:

DMZ I. stupeň

 • poranenie hrudníka (otvorený pneumothorax)
 • zlomenina predlaktia

DMZ II. stupeň

 • predávkovanie
 • poranenie hrudníka (otvorený pneumothorax)
 • bodná rana do brucha
 • epileptický záchvat

DPP

 • dusenie
 • obesenie
 • bodná rana do brucha
 • predávkovanie
 • epilepsia
 • amputácia prsta na nohe