Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizuje súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre základné školy okresov Poprad a Kežmarok …

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizuje súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre základné školy okresov Poprad a Kežmarok pod názvom „Družstvá mladých zdravotníkov“ a pre stredné školy okresov Poprad a Kežmarok pod názvom „Družstvá prvej pomoci“, ktorá sa uskutoční 22. 04. 2015 vo viacúčelovej hale Aréna Poprad.