Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Každý rok 8. mája si Slovenský Červený kríž pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Každý rok 8. mája si Slovenský Červený kríž pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Po prvýkrát sa tento deň slávil na celom svete 8. mája 1948 – na výročie narodenia Henryho Dunanta – zakladateľa Červeného kríža a prvého nositeľa Nobelovej ceny za mier. V Poprade si tento významný sviatok pripomenieme 5. mája 2015, kedy udelíme Vyznamenanie SČK II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu a Poďakovanie za dlhoročnú i obetavú prácu v SČK ľuďom s dobrým srdcom.