Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Poprade

Dňa 03. 05. 2016 sa na Mestskom úrade v Poprade konal Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca, kde sme oceňovali našich dlhoročných dobrovoľníkov, mládežníkov a členov miestnych spolkov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 23 osôb, z toho 19 osôb dostali poďakovania a 4 osoby vyznamenia II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu.

Dňa 03. 05. 2016 sa na Mestskom úrade v Poprade konal Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca, kde sme oceňovali našich dlhoročných dobrovoľníkov, mládežníkov a členov miestnych spolkov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na činnostiach Slovenského Červeného kríža. Všetkých ocenených bolo 23 osôb, z toho 19 osôb dostali poďakovania a 4 osoby vyznamenia II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu.