Svetový deň darcov krvi 2017

Svetový deň darcov krvi je deň, kedy si všetci pripomíname, aké dôležité je darovať krv a aký výnimoční ľudia sú darcovia krvi. Pre mnohých pacientov sú to ľudia s veľkým srdcom. Ich neoceniteľná pomoc je pre nás ostatných výzvou hodnou nasledovania.

 Na Slovensku daruje krv približne 304 018, pravidelných darcov je 112 592. (štatistika 2015, www.nczi.sk)  Vďaka kampaniam SČK Valentínska a Študentská kvapka krvi pribudlo do rodiny darcov krvi v r. 2016  10 259 prvodarcov.

 SDDK je podporovaný organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (FIODS), alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT). 

Svetový deň darcov krvi je deň, kedy si všetci pripomíname, aké dôležité je darovať krv a aký výnimoční ľudia sú darcovia krvi. Pre mnohých pacientov sú to ľudia s veľkým srdcom. Ich neoceniteľná pomoc je pre nás ostatných výzvou hodnou nasledovania.

                Na Slovensku daruje krv približne 304 018, pravidelných darcov je 112 592. (štatistika 2015, www.nczi.sk)  Vďaka kampaniam SČK Valentínska a Študentská kvapka krvi pribudlo do rodiny darcov krvi v r. 2016  10 259 prvodarcov.

                SDDK je podporovaný organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (FIODS), alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT). 

http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/event/en/

                Transfúzie krvi a krvných produktov pomáhajú zachrániť milióny životov ročne. Môžu pomôcť pacientom trpiacim život ohrozujúcimi stavmi žiť dlhšie a s vyššou kvalitou života, a podporiť komplexné liečebné postupy. Majú tiež zásadnú život zachraňujúcu úlohu v starostlivosti o zdravie a prežitie počas prírodných alebo človekom navodených katastrof.

                Na Slovensku organizuje aktivity v rámci SDDK Slovenský Červený kríž a Národná transfúzna služba SR a hematologicko – transfúzne oddelenie nemocníc SR.

                Hostiteľskou krajinou pre celosvetovú udalosť je Vietnam prostredníctvom svojho Národného ústavu pre hematológiu a transfúziu krvi (NIHBT) v Hanoji.

               

                Heslom tohtoročnej kampane je slogan :

                What can you do? Give blood. Give now. Give often.

                „Čo môžete urobiť Vy? Darujte krv. Darujte krv teraz. Darujte ju pravidelne.“

                Od 12. do 16. júna 2017 Slovenský Červený kríž  organizuje v spolupráci s územnými spolkami SČK, spoločnosťou Kaufland a Divadlami v Žiline, Bratislave, Komárne a Prešove  Divadelnú kvapku krvi a mobilné odbery krvi v rôznych častiach Slovenska napr. v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Tiež sa konajú slávnosti oceňovania darcov krvi po celom Slovensku.  Mládež SČK v Košiciach odovzdá priamo pri odbere krvi darcom červený kvet – symbol kvapky krvi. Tiež sa večer o 18:00 koná bohoslužba za darcov krvi v Dóme Sv. Alžbety.

 

Z histórie.

                14. Júna 1868 sa narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora. Svetový deň darcov krvi si pripomíname od roku 2004.
 

Na Slovensku bolo od r. 1960 ocenených:

Bronzovou plaketou MUDr. Janského                    187 386 darcov krvi

Striebornou                                                                      100 105

Zlatou                                                                                  40 025

Diamantovou                                                                   5 026

Medailou MUDr. Kňazovického                                1 421

 

Za mimoriadny prínos v darcovstve krvi a získavanie nových darcov krvi bolo ocenených 186 darcov krvi pamätnou medailou MUDr. Krišlu.