Tábor MsÚ Poprad – Tatranská Lomnica

Dňa 06. 07. 2017 v Tatranskej Lomnici sme zrealizovali ukážky prvej pomoci, kde sme zároveň obdarovali v spolupráci s Mestským úradom v Poprade 50 detí z tábora.

Dňa 06. 07. 2017 v Tatranskej Lomnici sme zrealizovali ukážky prvej pomoci, kde sme zároveň obdarovali v spolupráci s Mestským úradom v Poprade 50 detí z tábora.