Týždeň mozgu

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.

Ani Slovensko nie je výnimkou. Už ôsmy krát sa uskutočnil Týždeň mozgu aj u nás. V týždni od 16. do 22. marca 2015 sa klienti nášho sociálneho zariadenia mohli zapojiť do niektorej z aktivít, ktorú sme  pre nich pripravili.