Ukážky prvej pomoci Denné Detské Sanatórium

Dňa 20. 01. 2016 sme organizovali prednášku a ukážku prvej pomoci v Dennom Detskom sanatóriu Kežmarok. Deti z Denného Detského sanatória sa naučili základy ovládania prvej pomoci. 

Dňa 20. 01. 2016 sme organizovali prednášku a ukážku prvej pomoci v Dennom Detskom sanatóriu Kežmarok. Deti z Denného Detského sanatória sa naučili základy ovládania prvej pomoci. Deti mali možnosť naučiť sa niečo nové a zároveň si prakticky vyskúšali prvú pomoc a oživovanie na cvičných figurínach.