Ukážky prvej pomoci – EĽRO

Dňa 08. 07. 2017 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na Medzinárodnom festivale ľudových remesiel v Kežmarku.

Dňa 08. 07. 2017 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na Medzinárodnom festivale ľudových remesiel v Kežmarku.