Ukážky prvej pomoci Gymnázium Kukučínova Poprad

Dňa 23. marca  2016 naša mládež v priestoroch Gymnázia na ulici Kukučínovej predviedla študentom ukážky poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach.

Dňa 23. marca  2016 naša mládež v priestoroch Gymnázia na ulici Kukučínovej predviedla študentom ukážky poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach. Akcia bola úspešná a nezaobišla sa ani bez ostrého poskytnutia prvej pomoci, kedy sa jedna študentka pri pohľade na maskované poranenie dostala do šoku. Študenti Gymnázia si prvú pomoc mohli vyskúšať na cvičných figurínach, ktoré tam boli pripravené na ich praktický nácvik.