Ukážky prvej pomoci – MŠ Gánovce

Dňa 23.02.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na MŠ Gánovce.

Dňa 23.02.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na MŠ Gánovce.