Ukážky prvej pomoci MŠ Spišská Teplica

Dňa 28. 02. 2017 sa v MŠ Spišská Teplica realizovali ukážky prvej pomoci.

Dňa 28. 02. 2017 sa v MŠ Spišská Teplica realizovali ukážky prvej pomoci.