Ukážky prvej pomoci OC Forum

Dňa 29. 11. 2016 Mládež SČK realizovala ukážky prvej pomoci, kde prezentovali aj Sviečkový pochod, ktorého cieľom bolo informovať širokú verejnosť o problematike HIV/AIDS a možnostiach prevencie.

Dňa 29. 11. 2016 Mládež SČK realizovala ukážky prvej pomoci, kde prezentovali aj Sviečkový pochod, ktorého cieľom bolo informovať širokú verejnosť o problematike HIV/AIDS a možnostiach prevencie.