Ukážky prvej pomoci Sliezsky dom Vysoké Tatry

Dňa 15. 09. 2016 sa konala pri Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách akcia zameraná na Ukážky prvej pomoci, kde Mládež SČK si pripravila aj takéto reálne poranenie.

Dňa 15. 09. 2016 sa konala pri Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách akcia zameraná na Ukážky prvej pomoci, kde Mládež SČK si pripravila aj takéto reálne poranenie.